ACE-CAR © 2015  •  בניית אתרים - TMD

TEL: 09-7687780

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה
< >

החל מה -1 לנובמבר

!חובה להדליק אורות בכבישים בינעירוניים גם ביום

 

החל מ-1 לנובמבר חייבים הנהגים לנסוע באורות דולקים בכבישים הבינעירוניים גם בשעות היום. חובת הדלקת אורות ברכב

.בכבישים הבינעירוניים חלה על כל סוגי הרכב ותהיה בתוקף עד ל- 31 במרס

 

אוטובוסים, מוניות, אופנועים ורכב משא כבד חייבים לנסוע באורות דולקים בשעות היום, גם בכבישים עירוניים במשך כל

.חודשי  החורף. אופנועים, חייבים לנסוע באורות דולקים בכבישים עירוניים ובינעירוניים במשך כל ימות השנה

 

.הקנס על נסיעה ללא אורות דולקים ביום הוא: 100 ₪ בתוספת: 2 נקודות חובה

:סיבות טובות להדליק אורות

.המכונית שלנו תיראה טוב יותר לנהגים ולהולכי הרגל

.אורות הדולקים, מעידים על כיוון הנסיעה שלנו, בהתקרבות לצומת נחשב כקרובים יותר

.בתנאי ראות לקויים ובמנהרות משתמשי הדרך לא יבחינו בנו ללא אורות דולקים

 

.מחקרים בעולם קובעים, כי הדלקת אורות בנסיעה מונעת התנגשויות חזית  ותאונות

בהדלקת אורות חזית, דולקים באופן קבוע גם האורות האדומים בחלק האחורי של המכונית  הנראות יעילה יותר

.מאחור ובכך אנו מוגנים יותר מפגיעת הרכבים שנעים מאחור

.הדלקת אורות אינה מזיקה לפעולת מערכת החשמל ברכב ואינה גורמת לצריכת דלק נוספת

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה

חובת הדלקת אורות

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה