ACE-CAR © 2015  •  בניית אתרים - TMD

TEL: 09-7687780

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה
< >
קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה

השפעת הרוח

השפעת הרוח על נסיעת המכונית

,רוח מפעילה כוח. היא מפעילה כוח כיוון שהמכונית משמשת לה כמו מפרס. ככל ששטח החתך לכיוון הרוח גדול יותר

וזה נכון בעיקר לגבי אוטובוסים, מיניבוסים, כלי רכב מסחריים וגם מכוניות פרטיות גבוהות, אשר יחס הגובה שלהם ביחס

.לרוחב הוא יותר גובה לרוחב מאשר במכונית רגילה ולכן הם מושפעות מהרוח בצורה יותר קשה

 

.הרוח מפעילה כוח בניצב ושואפת לדחוף את המכונית הצידה בשעה שמהירות הרכב היא קדימה

 

.אם הרוח באה משמאל, הרכב יידחף קדימה וימינה ואם הרוח באה מימין הרכב יידחף קדימה ושמאלה

.לכן צריך להחזיק את ההגה נגד המגמה של המכונית

 

כביש שחותך הר, יוצר מבתר. כאשר אנו יוצאים מהמבתר שבו אנו יחסית מוגנים מהרוח, אנחנו פתאום נחשפים למכת רוח

בלתי צפויה ובבת אחת אנחנו כאילו מקבלים מכה בהגה. מי שאינו ערני לכך ולא אוחז בהגה בשתי ידיו, ימצא עצמו מופתע

.והתוצאות עלולות להיות הרות אסון

 

.רוח בדרך כלל עלולה להביא אבק לכביש, הכביש נהיה חלקלק עקב האבק והראות נפגמת. לכן יש לנסוע עם אורות דלוקים

 

נהיגה ברוח מחייבת יותר ערנות, יותר תשומת לב ומוכנות להגיב בזמן. יש להקפיד להיעזר בסימונים על הכביש על מנת לשמור

את המכונית במרכז הנתיב. מעבר לכך, החזקת ההגה בשתי ידיים חשובה מתמיד. המצב הרצוי להחזקת ההגה היא

.בשעות 10 ו-2