ACE-CAR © 2015  •  בניית אתרים - TMD

TEL: 09-7687780

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה
< >
קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה

שמירת רווח

.לא ניתן לדעת במדויק כמה נזקים וכמה עבירות מבוצעות בגין אי שמירת רווח

הסטטיסטיקה מטפלת באותם מקרים בהם יש נפגעים. לעיתים נגרמות תאונות חזית – אחור המסתכמות בפגיעות

.פח בלבד ואשר לא מדווחות כלל למשטרה

 

שמירת רווח היא חובה בטיחותית ממדרגה ראשונה. היא משמשת לנו בסיס נכון לקבלת החלטות בזמן ונותנת

.לנו מרחב תמרון ושליטה במקרה חירום

 

.מרחק תגובה - המרחק אותו עובר הרכב מרגע ראיית הסכנה ועד הלחיצה על דוושת הבלימה

.מרחק הבלימה - המרחק אותו עובר הרכב מרגע הלחיצה על דוושת הבלם ועד לעצירה מוחלטת של הרכב

.מרחק עצירה - המרחק אותו עובר הרכב מרגע ראיית הסכנה ועד לעצירה מוחלטת של הרכב

מרחק תגובה + מרחק בלימה = מרחק עצירה

 

(היתרונות שבשמירת רווח (מרחק

קבלת שדה ראיה רחב חשוב בנהיגה

(מניעת תאונה עם הרכב לפנים והרכב מאחור (בלימת פתע

הגנה ושמירה מחפצים הנופלים מרכבים המשמשים להובלה

חובתנו לאפשר לרכב עוקף לחזור לנתיב הימני

 

יציאה בטוחה לעקיפה

.מניעת החלקה – החלקה מתרחשת לרוב כאשר משתמשים בבלימות חירום בכביש רטוב

לא מלחיצים את הנהג שלפנינו

מניעת מתח – נהג הצמוד לרכב שלפניו דרוך יותר ומתעייף מהר

 

:יש לדאוג לשמור רווח גם מאחור וגם מהצדדים מהטעמים הבאים

.מאחור – כדי שהרכב מאחור לא יתנגש בנו ולא ילחיץ אותנו

.מהצדדים – סטייה של רכב, רכב חונה, אופנועים, הולכי רגל היוצאים מבין מכוניות וכדומה

אין ספק כי חובת שמירת רווח (מרחק) היא חובה בטיחותית המקנה לנו יכולת תמרון ושליטה רחבה יותר

.על הנעשה בכביש

 

.סעו בזהירות