ACE-CAR © 2015  •  בניית אתרים - TMD

TEL: 09-7687780

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה
< >

הוא תחום תפעולי מורכב הדורש מומחיות ומיומנות בשירותים תפעולים בארגונים שעל מנת לנהלו באופן יעיל וכלכלי

נדרשת מקצועיות ומיומנות תפעולית גבוהות. בעקבות צורך שעלה בארגונים רבים, חברת אייס קאר פיתחה פתרון במומחיות

.בתחום ניהול תפעוליים, ומציעה לעסקים שירותי ניהול ציי הרכבים באופן מלא בשיטת מיקור חוץ

 

:השירותים כוללים

.גיוס קצין בטיחות בתעבורה מורשה על ידי משרד התחבורה, כפוף לחוק

.גיוס עובדי ניהול מחלקת רכב, קצין רכב, נהגים, מנהלה, פקיד/ה

.ניהול ותפעול מלא לכל מערך רכבי הליסינג מול הארגון ומול חברת הליסינג וספקי שירותים

.ניהול ציי הרכבים בין הארגון לבין חברת הליסינג ::

.בדיקת חברות הליסינג וניהול מו"מ עם ספקים הליסינג עבור הלקוחות ::

.(שירותים משלימים לניהול ציי רכב (חברות דלק, תחנות שטיפה, הסדרי חניה ::

.טיפול במסירה והחזרת כלי רכב עבור עובדי הארגון ::

.פיקוח וניהול עובדי הארגון– 24 שעות ביממה ::

.ניהול שירות הליסינג עבור עובדי החברה ::

.התאמה ניהול צי הרכבים ::

 

:יתרונות חברת אייס קאר

חברת אייס קאר מאפשרת ללקוחות משאבים תפעוליים, הודות הניסיון והידע הרחב של חברת אייס קאר בניהול תפעולי

לציי רכב בארגונים מקנה לחברה מיומנויות  מקצועיות גבוהה ושיטות התייעלות במתן שירותים. קשרי חברת אייס קאר עם

ספקים רבים מקנה יתרון משמעותי בניהול ובקבלת שירותים במחירים נוחים לארגון חברת אייס קאר מספקת ללקוח בקרה

.דיווחים שוטפים המאפשרים ללקוח שליטה מלאה

.פיתרונות חברת אייס קאר בתחום תפעול ציי הרכבים מהוה התאמת הצרכים עבור הארגון, הצבת כוח אדם במיקור חוץ

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה

פתרונות לציי רכב

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה