ACE-CAR © 2015  •  בניית אתרים - TMD

TEL: 09-7687780

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה
< >

חברה אייס קאר רואה בנושא הבטיחות חשיבות עליונה בארגון. הבטיחות מהווה מרכיב מהותי בשירות הניתן ללקוחות

.חברתנו והיא חלק המרכזי של החברה

.מחלקת הבטיחות בחברתנו מונה מספר קציני בטיחות מקצועיים ומנוסים

.במסגרת פעילותנו חברתנו מקפידה על מתן הדרכות והשתלמויות שוטפות לנהגים בנושאי בטיחות

.הפעילות בחברות מתבצעת תחת נהלים וסטנדרטים מחמירים של בטיחות ושירות ונאכפים בקפדנות

.לקציני בטיחות בחברה ניסיון ומיומנות מקצועית בתחום. החברה מקפידה על מילוי נוהל בטיחות המחייב על פי חוק

 

 

 

 

 

.טיפול תקופתי ברכבים - כלי הרכב מופנים לטיפול תקופתי ע"י קצין בטיחות ::

,בדיקת  רכבים - אחת לשלושה חודשיים ביקורת בטיחותית ע"י קצין בטיחות לכלי הרכב ::

.המחייב על פי חוק משרד התחבורה

.חוברת נהלי בטיחות - כל נוהגים נמצאת חוברת נהלי בטיחות עדכנית של חברת אייס קאר ::

.תיק נהג – קצין בטיחות מנהל תיק בטיחות עבור כל נהג. תיק כולל תיעוד הדרכות בטיחות ::

.השתלמויות, פרטי תאונות ואירועי

.בטיחות אחרים, תלונות בנושאי בטיחות

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה

קצין בטיחות

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה