ACE-CAR © 2015  •  בניית אתרים - TMD

TEL: 09-7687780

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה
< >

.קצין בטיחות בתעבורה ::

.השמת קציני בטיחות בתעבורה ::

.תוכנה לניהול ציי רכב ::

.התאמת עסקה ללקוח ::

.יעוץ בבחירת סוג ודגם הרכב ::

.יעוץ ברכישת ביטוח הרכב ::

.יעוץ התקנת אביזרים ותוספות ::

.שרותי תפעול (טיפולים ותחזוקה) מלאים וניהול צי הרכבים של הלקוח ::

.שרות נהגים להעברת הרכב לטיפול/מבחן רישוי שנתי ::

.טיפול שוטף ברכבים מול המוסכים המורשים ::

.(תחזוקה שוטפת של הרכבים (תיקונים וכדומה ::

שרותי החברה

.טיפול בתאונות ::

.('טיפול בדוחות (חניה, משטרה וכו ::

.טיפול ברישוי שנתי + ביטוח ::

.פיקוח על חשבוניות שוטפות ::

.מעקב וטיפול נוהל 6 ::

.ביקורת בטיחות לרכבי החברה ::

.טיפול בהתאמת חשבונות של הוצאות הדלק ::

.ניהול מסודר של כרטסות ורישומים של צי הרכב כנדרש בחוק ::

.הדרכה תקופתית לכל הנוהגים ברכב חברה בנושא בטיחות ונהיגה מונעת ::

.הפקת עלון תקופתי לנוהגים בנושאי רכב ובטיחות ::

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורהקצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה